Az önkormányzat feladatai

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat
  1. Az Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében:
  • településrendezés és településfejlesztés,
  • az épített és természeti környezet védelme,
  • a lakásgazdálkodás,
  • a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
  • a köztemető fenntartása,
  • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
  • gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
  • közreműködés a helyi energia szolgáltatásban,
  • közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
  • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás,
  • az egészségügyi és szociális ellátásról és a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
  • gondoskodás a közösségi tér biztosításáról,
  • gondoskodás közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásáról,
  • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáról gondoskodás,
  • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása.

 

  1. Az önkormányzat köteles gondoskodni:
  • az egészséges ivóvízellátásról,
  • óvodai nevelésről,
  • az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
  • az egészségügyi és a szociális alapellátásról,
  • a közvilágításról,
  • a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
  • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

 

Forrás: Jászkarajenő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata