Pályázati felhívás

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Idősek Klubja nappali ellátás vezető állás betöltésére!

 

 

Jászkarajenő Község Önkormányzat

                        Polgármesterétől

2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.

Ügyiratszám: 1251/2017.                

Pályázati felhívás

 

Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Idősek Klubja (2746 Jászkarajenő, Táncsics M. u. 31.) nappali ellátás vezető állás betöltésére a következő feltételekkel:

Az intézmény tevékenységi köre:

 • Idősek Klubjának működtetése, idősek nappali ellátása
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet,
 • Szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 27.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint (felsőfokú képesítés)
 • Legalább 5 év felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Pályázathoz csatolni kell:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • képesítést igazoló okiratok másolatát,
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

Vezetői megbízás 5 évre szól, 2017. július 1. – 2022. június 30.

A kozigalla.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2017. március 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban Jászkarajenő Község Önkormányzat Polgármesteréhez (2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.) kell benyújtani.

Pályáztató fenntartja magának a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokról 2017. május 31. legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül a képviselő-testület dönt.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető Palya István Kálmán polgármestertől, 53/366-001 telefonszámon.

 

Jászkarajenő, 2017. március 27.

    Palya István Kálmán sk.

   polgármester